м. Луцьк,
вул. Воїнів-афганців,8
тел.: (0332) 71-52-55
Ми працюємо:
5 днів на тиждень
з 7:30 до 19:30
Консультація для батьків
Вступ дитини до школи завжди є переломним моментом у її житті. Ваша дитина старший дошкільник? Ви хочете підготувати її до школи? Але не знаєте, з чого почати?

Найперше і найголовніше: оцініть реальні можливості вашої дитини! Кожна дитина індивідуальна і неповторна, вам залишається лише визначити напрямок розвитку тих сторін особистості, які цього потребують. Фундаментом підготовки дитини до школи є її фізична готовність

Згідно санітарно-епідеміологічним правилам «Гігієнічні вимоги до умов навчання в загальноосвітніх установах» перші класи шкіл приймаються діти шостого або сьомого року життя на підставі висновку психолого-медично-педагогічної комісії про готовність дитини до навчання. Обов’язковою умовою для прийому в школу дітей шостого року життя є досягнення ними до 1 вересня віку не менше п’яти років і восьми місяців.

Критерії фізичної готовності:
➤ дитина дотримується режиму дня ( вчасно прокидається, спить 8-10 год. на добу, робить ранкову зарядку, самостійно їсть);
➤ дитина самостійно одягається, ходить до туалету;
➤ дитина може підняти свій рюкзак і носити його зі школи додому;
➤ дитина бігає, стрибає, займається спортом із задоволенням.

Сучасна школа висуває до дитини підвищені вимоги. Це зумовлено істотним зростанням інформаційної насиченості шкільних програм, засвоєння яких вимагає від дошкільника швидкості реакції, концентрації уваги, здатності тривалий час витримувати психоемоційне та фізичне навантаження.

Погляди батьків щодо підготовки дитини до школи є різноманітними. Одні вважають, що готувати дитину до школи потрібно. Інші наголошують, що поспішати не варто – дитина сама все надолужить.

Щоб успішно вчитися, дитині потрібні сили, вона має бути фізично готовою щодня нести ранець чи портфель, сидіти протягом 30-35 хв. на уроці, правильно тримати ручку, писати впродовж тривалого часу тощо.

Фізична готовність як одна з найголовніших складових загальної готовності до шкільного навчання визначається станом здоров’я майбутнього першокласника, рівнем його рухових умінь, розвитком фізичних якостей, сформованістю самообслуговувальних та культурно-гігієнічних навичок, правильної постави, самостійністю і творчістю в руховій сфері.

І педагоги, і батьки часто недооцінюють роль сформованості навичок здорового способу життя – фізичний аспект розвитку дитини. Фахівці стверджують, що саме фізичний розвиток є запорукою успішного навчання дитини в школі.

Не можна забувати і про фізіологічну готовність. Фізіологічна готовність означає достатній рівень розвитку психофізіологічних (рівень сформованості дрібної моторики), фізіологічних (ріст, вага, кількість постійних зубів) й анатомо-морфологічних функцій і структур дитячого організму, стан здоров’я (фізіологічна зрілість). Фізіологічно зрілій дитині легше впоратися з фізичними та розумовими навантаженнями, адаптуватися до нових умов, оскільки вона менш вразлива до стресу, збудників дитячих інфекційних хвороб.

Фізична готовність дитини до школи – це рівень розвитку всіх систем організму, в якому щоденні тренувальні навантаження не завдають шкоди дитині, не викликають у нього надмірного стресу і перевтоми.

Обов’язковим компонентом фізичної готовності дитини до школи є й емоційно-мотиваційний стан, який виявляється у стійкому інтересі, емоційній налаштованості, у бажанні виконувати різноманітні вправи, усвідомлено відноситися до свого здоров’я.

Рухова активність також є важливим показником фізичної підготовленості дітей. Вона є не тільки фізіологічно обґрунтованим засобом розвитку загальної витривалості, а й сприяє підвищенню розумової і фізичної працездатності, поліпшенню емоційного стану, повноцінному фізичному і психічному розвитку дітей, зміцненню їх здоров’я.

Слід зазначити, що провідним показником фізичної готовності старших дошкільників до школи вчені визначають рівень фізичної підготовленості дитини (Е. Вільчковський, Н. Ноткина, Р. Сольонова та ін.). Її міцний фундамент, закладений на основі поєднання диференційованого навчання дітей основним видам рухів з розвитком фізичних якостей та рухових здібностей дозволяє досягти гармонійного фізичного розвитку.

Своєчасна і вичерпна діагностика фізичної підготовленості дозволить виявити не тільки досягнутий дитиною рівень розвитку моторики, ступінь їх відповідності віковим нормам, але й її потенційні рухові можливості.

Аналіз дослідження завідувача кафедри фізичного виховання і здоров’я НПУ імені М. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора Олександри Дубогай дозволяє визначити фізичну готовність старших дошкільнят до навчання в школі. З метою об’єктивної оцінки рівня фізичної підготовленості дітей до навчання в школі О. Дубогай пропонує на рівні перевірки навичок читання і лічби, визначити за допомогою м’яча і скакалки ступінь розвитку фізичних якостей, координації рухів та інших навичок

Охарактеризуємо запропоновані вправи як нормативи для дітей 6 років.

1.Стрибок у довжину з місця відображає розвиток швидкісно-силових якостей, вибухову силу м’язів ніг та швидкість реагування. Виділимо методичні поради щодо виконання даної вправи. Виконується на неслизькій поверхні від визначеної лінії. Зараховується краща з трьох спроб. Відстань 90-120см.

2. Кількість кидків і ловіння м’яча діаметром 10-15 см двома руками з відстані 1 м об стінку визначає не лише рівень розвитку спритності та координацію рухів дитини, а й здатність набуття навичок письма, праці, малювання, розвиток дрібних м’язів руки, що забезпечують опанування цих навичок. Отже, дані вправи варто використовувати протягом літа з метою підготовки руки. Ударяти м’ячем не менше 15-20 разів підряд.

3. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи характеризують силу м’язів рук і плечового поясу, яка необхідна для перенесення вантажу (зокрема, шкільного рюкзака). Вправа виконується на килимку. Від 10 разів і більше.

4. Стрибки через скакалку впродовж 1-1,5хв. характеризують не лише стрибкові можливості дитини, а і швидкість її рухової реакції можливість виконувати комбіновані дії з іншими предметами, визначають рухову спритність дитини, допомагають розвинути загальну функціональну витривалість і поліпшують каліграфію.

5. Стрибки зі скакалкою тренують ресорну функцію хребта, адаптують його до різних стрибкових навантажень. Виокремлюємо вимогу стрибати через скакалку без перерви не менше 40 разів.

6 Піднімання тулуба у положення сидячи з вихідного положення лежачи на спині відображає готовність м’язів спини і живота до тривалих статичних навантажень під час сидіння за партою на уроках.

Ця вправа може бути засобом профілактики постави, зміцнення м’язів живота та поперекового відділу спини. Оцінюється максимальна кількість підйомів у положення сидячи – руки вперед, спина пряма, ступні зафіксовані. Кількість цих вправ має становити не менше 10-24 разів / бажано за 30 секунд /.

Якщо рухова підготовленість дитини за одним з тестів (або в усьому комплексі тестів) недостатня, а її руховий вік відстає від паспортного, варто батькам допомогти дитині протягом оздоровчого періоду (влітку) засвоїти запропоновані завдання, поступово збільшуючи навантаження, а саме додаючи по одному повторенню щодня.

Наведемо короткий перелік нормативів, які повинна виконувати дитина шести років.
⇨ Біг на 10 метрів – за 3 секунди.
⇨ Стрибок у довжину з місця – 90-120см.
⇨ Стрибок у довжину з розбігу – 140-200см.
⇨ Стрибок у висоту з розбігу – 40-50см.
⇨ Метання тенісного м’яча на дальність /хлопчики – 10м. Дівчатка – 6м/.

Шановні батьки! Головна порада: не перевантажуйте дітей навчанням, обов’язками та вимогами, адже це їхнє дитинство і воно в них одне!

© ДНЗ №10
«Волиняночка», 2013-2022         hostel.lutsk.ua