м. Луцьк,
просп. Соборності, 22Б
тел.: (0332) 71-52-55
Ми працюємо:
5 днів на тиждень
з 7:30 до 19:30
Пріоритетні завдання на 2013-2017 рр.

РОЗВИВАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ ДНЗ №10 ПЕРЕДБАЧАЄ:

Завдання ДНЗ:

 • Створити умови та облаштувати предметно-ігрове розвивальне середовище для  забезпечення загального особистісного розвитку дітей.
 • Сприяти забезпеченню підготовки дошкільників до навчання в освітніх закладах нового типу (ліцеї, гімназії).
 • Працювати над підвищенням кваліфікаційного рівня педагогів закладу,  забезпечувати методичний супровід початкуючих педагогів.

 Завдання педагогів:

 • Сприяти забезпеченню загального особистісного розвитку дошкільнят.
 • Забезпечувати результативність та якість праці педагогів, направленої на реалізацію програмових завдань, застосування інноваційних методів та підходів, розвиток фізичного, духовного та інтелектуального потенціалів дошкільнят.
 • Виявляти та розвивати дитячу обдарованість (загальну та спеціальну).
 • Забезпечувати соціально-педагогічну підтримку сім’ї.

Завдання методичної служби:

 • Діагностика рівня особистісного розвитку дошкільнят, що співвідноситься з діагностикою результатів навчання і виховання.
 • Діагностика та аналіз використання системи методичних прийомів і форм роботи педагогами.
 • Вивчати та аналізувати зміст, засоби реалізації завдань педагогами, відповідність прогнозованих результатів з реальними показниками.

Завдання психологічної служби:

 • Надавати психологічну та консультативну допомогу дітям, батькам та педагогам.
 • Діагностична, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, робота з обдарованими дітьми.

Завдання медичної служби:

 • Попередження захворюваності, медичні огляди та обслуговування дітей дошкільного віку, сприяння зміцненню фізичного та духовного здоров’я малюків виправданими засобами.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання основних завдань «Перспективного плану розвитку ДНЗ» забезпечить:

 • Створення альтернативних можливостей для здобуття якісної дошкільної освіти.
 • Забезпечення виконання Закону України «Про дошкільну освіту» в частині обов'язковості та доступності.
 • Набуття дітьми різного віку відповідних компетенцій, виховання самодостатньої, фізично здорової особистості з активною життєвою позицією.
 • Забезпечення реабілітації дітей з вадами розвитку та ослабленим здоров'ям.
 • Осучаснення навчально-матеріальної бази та інформаційно-технічного забезпечення дошкільного навчального закладу.
 • Підвищення престижу педагогічної професії та утвердження високого соціального статусу педагога-дошкільника.
 • Поліпшення соціально-економічного становища вихователів, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності.
 • Збагачення національної освіти інноваційними технологіями навчання.
 • Утвердження моделі державно-громадського управління.

Студія Трек
© ДНЗ №10
«Волиняночка», 2013-2014