м. Луцьк,
вул. Воїнів-афганців,8
тел.: (0332) 71-52-55
Ми працюємо:
5 днів на тиждень
з 7:30 до 19:30
Гурткова робота ДНЗ №10

Гурткова робота у дошкільному навчальному закладі № 10 будується з урахуванням листа МОНУ «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1 / 9-803 від 12.11.2013 року та інструктивно-методичного листа «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1 / 9-813 від 15.11.2013 року.

Організовуючи життєдіяльність дітей закладу, колектив педагогів визначив зміст і структуру освітньої роботи щодо формування компетенції дитини з усіх видів діяльності.

Реалізовуючи завдання як інваріантної, так і варіативної складової Базового компонента, педагогічний колектив створює сприятливі умови для формування особистісної зрілості, пріоритету повноцінного проживання дитиною сьогодення.

Гурткова робота дарує нашим вихованцям багато яскравих, незабутніх вражень.

Радісні переживання піднімають життєвий тонус, спонукають на пізнавальну діяльність. Дитина починає цінувати прекрасне, відчувати повагу до себе, поступово розкриватися і творити.

КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ

Кірепко Ірина Петрівна — «Палітра образотворчого мистецтва»

Образотворча діяльність — специфічна за своїм змістом і формами вираження активність, спрямована на естетичне сприйняття і перетворення світу за допомогою мистецтва.

Основними завданнями керівник гуртка вбачає: створення умов для вільного експериментування з художніми матеріалами та інструментами, ознайомлення із засобами художньо-образної виразності та прийомами роботи, створення образів за допомогою різних видів мистецтв та технік образотворчості (малювання, ліплення, аплікація, художня праця, конструювання), розвиток художньо-творчих здібностей у продуктивних видах діяльності.

Головну увагу педагог приділяє змісту роботи, задуму, технічним вмінням і навичкам, засобам виразності. У своїй практичній роботі діти мають бути вільними від обмеження і передавати все, що відчувають, помічають або уявляють. Засвоєння дітьми різних варіантів відображення оточуючого світу сприяє їхньому творчому розвитку.

Буцало Дарина Геннадіївна — «Азбука хореографічного мистецтва» 

Життя дошкільнят без музики і руху під неї не можна уявити, як дитинство без гри і казки.

Музично-хореографічне мистецтво покликане відобразити навколишнє життя за допомогою виразних рухів.

Керівник гуртка створює таку атмосферу, в якій діти могли б радісно рухатись, вільно виражати свої емоції під час виконання танцювальних рухів без надмірного фізичного навантаження.

Цьому сприяє  використання ігрових вправ, імітація  рухів різних тварин, птахів, дерев, квітів, інших об’єктів.

Змістом хореографічної освіти дошкільнят є діяльність сприйняття і ознайомлення з особливостями музично-хореографічного мистецтва, зі спеціальною мовою мистецького образу.

А також, дитяча художньо-практична діяльність у вигляді двох її проявів: музично-хореографічного виконавства і виконавської музично-хореографічної творчості. 

Семерей Любов Анатоліївна «Англійська для малят»

Залучаючи малюків до ознайомлення з іноземною мовою, керівник гуртка спирається на зорову, слухову й моторно-кінестетичну активність дітей, стимулюється робота різних аналізаторів. З огляду на цілісне сприйняття дітьми навколишнього світу, на заняттях використовується мова рухів, жестів, міміки; різні види наочності, пов’язані з асоціативними символами й образами.

Адже, дитина швидше засвоює іноземне слово, якщо воно пов’язане з конкретним образом або дією. У дітей формується елементарна англомовна комунікативна компетенція. В молодшому дошкільному віці діти набувають умінь слухати, запам’ятовувати і відтворювати елементарну інформацію. В середньому дошкільному віці — вступати в мовленнєвий контакт, долучатися до діалогу. В старшому дошкільному віці діти можуть елементарно передавати інформацію, вести діалоги, висловлювання з двох, трьох і більше слів.


© ДНЗ №10
«Волиняночка», 2013-2022         hostel.lutsk.ua